Klimmen voor scholen

Klimmen met schoolklassen is een populaire aktiviteit die zowel tijdens gymles als bij een sportoriënterende aktiviteit plaatsvind. Sinds het mogelijk is sport als eindexamenvak te kiezen, en sinds de ALO en CIOS een buitensportopleiding hebben, is indoorklimmen populairder geworden als gymles.
Ook merken we dat scholen met achterstands- en moeilijk lerende leerlingen klimmen als een aktiviteit zien die een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen van de leerling, en helpt om angsten te overwinnen.

Het onderwijs dient echter wel te beseffen dat de klimhal en zijn instructeurs niet de onderwijsakte (-bevoegdheid) hebben die de leraren wel hebben. De instructeurs hebben wel de pedagogische en technishe achtergrond die vereist is om het instructeursvak te mogen uitoefenen, maar zij zijn en blijven instructeurs, en er moet daarom altijd een leraar aanwezig zijn voor het onderwijsgedeelte die bij de klimles hoort.

Klimmen onder schooltijd valt onder onderwijs, en valt in het 0% btw tarief.
Voor het onderwijs hanteren wij onder schooltijd een uurtarief.
Voor een klas tot max. 20 leerlingen is het tarief 60,- euro per uur. Bij meer leerlingen word er een extra instructeur in rekening gebracht voor 25,- euro per uur.

Voor het basisonderwijs is het belangrijk te weten dat de kinderen elkaar niet mogen zekeren, daarom willen wij dat zij minimaal 1 begeleider op de 3 kinderen meenemen om de leerlingen te zekeren.